• Cover Image

Cumhuriyet Medical Journal : Vol. 31, No 4 Dec 2009

By: Arslan, Mübeccel

Description: The Cumhuriyet Medical Journal (CMJ) is the official publication of Cumhuriyet University School of Medicine in Sivas in Turkey. The CMJ publishes articles on all aspects of basic and clinical research in all fields of medicine, with emphasis on matters of national and international interest. The CMJ is published in the end of March, June, September, and December of every year....

Table of Content: Bir Yaşındayız! 339 -- Lise öğrencileri arasında sigara, alkol kullanımı ve intihar düşüncesi sıklığı 340-345 -- Klonidin, deksmedetomidin ve midazolamın normal ve peritonitli sıçan kolon peristaltik hareketleri üzerine olan inhibitör etkilerinin karşılaştırılması 346-355 Tokat ili merkezinde çalışan hekimlerin tıbbi uygulama hataları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları 356-366 -- Yaşlıların sağlık bakım gereksinimleri 367-373 -- Patient knowledge and perception on laparoscopic cholecystectomy: a questionnaire based study for optimizing informed consent 374-387 -- Kronik hepatit B ve C hastalarında otoantikor görülme sıklığı 388-392 -- Kliniğimizde tanı almış benign ve malign nazal patolojili olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi 393-400 -- Asendan aort cerrahisi deneyimlerimiz 401-407 -- Gestasyonel diabetes mellitus gelişimini öngörmede ilk trimester maternal Ca 19-9 düzeyleri 408-412 -- Kliniğimizde yapılan arteriovenöz fistüllerin erken ve geç dönem komplikasyon analizleri 413-418 -- Birinci trimester gebelik sonlandırmalarında farklı iki misoprostol protokolünün karşılaştırılması 419-422 -- The e...

Read More